Tel: +36 45 706-008

Nevezetességek

A települést a 14. század elsõ harmadában (1331-32) már mint templomos helyet említik az oklevelek. 1500 körül lebontják és megnagyobbítják, így alakult ki a mai mérete. A XVII. – XVII. Századtól református templom, amit a z 1838-as átépítés óta kõbõl épült harangtoronnyal csodálhatunk meg. 1991-ben végezték el a teljes renoválását, amellyel sikerült eredeti állapotát visszaállítani. A templom megtekinthetõ Alkotmány út 3 szám alatt elõzetes egyeztetés után a 06 45-706-036 illetve a 06 70- 26-88-747 –es telefonszámon Kántor Béla templomgondnokkal.

gk_templomGörög katolikus templom, amely 1895 óta rendelkezik toronnyal. A település lakói és az innen elkerült helyiek által adományokból épült fel a templom, amely 2002-es felújítása óta teljesen megújult állapotban fogadja a híveket és a látogatókat. A templom megtalálható a Kossuth út 1 szám alatt, a parókia épülete szintén itt található ahol is Mosolygó Tamás lelkész fogadja az érdeklõdõket.

Tájház a „Kendermagtól a Vászonig” Egyesület tagjai által megálmodott és berendezett épület, ahol a kenderfeldolgozás minden mozzanatát megfigyelheti a kedves érdeklõdõ. A kenderáztatás a szösz elõállítás berendezéseit a régióban egyedül itt sikerült hagyományõrzõ módon feleleveníteni, azt méltó szintre emelni illetve a fonás és a szövés kellékei is megtalálhatók és mûködés közben megnézhetõk, kipróbálhatók a Szabadság út 71 szám alatt, ahova minden érdeklõdõt nagy szeretettel vár elõzetes bejelentkezés után. A Tájház udvarán található a kézzel rakott kemence, amely a házi étkek készítésén kívül az újkenyér ünnepén megszentelésre kerülõ kenyérnek is a születési helye. A község központjában található a Székely-kapu, közvetlenül mellette a II. világháborús emlékmû valamint a középkori udvarházként épült kõpincés épület.

A település határaiban vezet a Barátság földgázvezeték, amely az ország fûtõanyag ellátásának jelentõs részét fedezi. A beérkezõ földgáz a falu mellett található kompresszor állomáson keresztül jut el a hazai és a külföldi felhasználókhoz.