Tel: +36 45 706-008

Közmunka program

Értékteremtő és hagyományőrző program is indult Beregdarócon

Településünkön 81 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Három területen dolgoznak, munkájukkal valódi értéket teremtenek.
2015. március 06-án indult útjára 55 fő részvételével a start mezőgazdasági közmunkaprogramunk.
A program keretében 3000 méter uborka és két hektáron zöldségek (répa, petrezselyem, paradicsom stb.) termesztése történik, 2*50 méteren fóliasátrat építünk. A részt vevők munkájukkal a település konyhájának működését is segítik, hiszen a termesztett konyhakerti növények egy része a szociális konyhában kerül feldolgozásra. Így a közmunkaprogram kettős jelentőséggel bír: nemcsak munkát ad a programban részt vevőknek –s reményeink szerint a későbbiekben is folytatódik ez-, hanem hozzájárulnak gyermekeink, időseink étkeztetéséhez is.

15 fő dolgozik hosszú távú közfoglalkoztatásban (2015 augusztusáig tart), akik a belvízelvezető árkok tisztításával, utak javításával és a közterületek csinosításával járulnak hozzá településünk szépítéséhez. Az ő munkájukat is megcsodálhatják a helybelieken túl a turisták, átutazók is.
2015. február 28-ig 11 ember vesz részt a hagyományok őrzését segítő programokban. 7 közmunkásunk a keresztszemes hímzést sajátítja meg, hiszen a hagyományoknak élniük kell, s kell, hogy valaki továbbvigye ezeket településünkön. 4 közmunkás pedig a kendertől a vászon elkészítéséig, az áztatástól a feldolgozásigaz egyes fázisokat sajátítja el. Szövőszéken rongyszőnyeget készítenek, a régi hagyományoknak megfelelő vásznakat szőnek. Szerencsések vagyunk, hogy ilyen régi hagyományok gyökereznek vidékünkről, s ezt kötelességünk az utókornak megőrizni, az értékeket továbbvinni. A program eredményeit vissza kívánjuk forgatni a közösségi célokra, a keletkezett bevételek a település fejlődését szolgálják, nem profitként jelennek meg.