Tel: +36 45 706-008

Magyar Falu Program keretében Temetői infrastruktúra fejlesztése

MFP-FVT/2020.

16 126 099 Ft.

Beregsurány Község Önkormányzata

 

Beregsurány Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020. kódszámú pályázati kiírás keretében 16.126.099 Ft.- összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében az önkormányzat tulajdonát képező 4933. Beregsurány, belterület 207/1 hrsz- ú ingatlanon kerül sor a ravatalozó épületének felújítására.

A felújítás keretében az elkorhadt , elgyengült faszerkezet cseréjére került sor a fedett terasz illetve a tetőszerkezet vonatkozásában. A tetőhéjazat palazsindely melyet esztétikus előkorcolt acéllemezfedésre cseréltünk. Az épület tetőszerkezete I. osztályú fenyőgerendákból készült. A korábbi lefolyó és függőeresz csatornák elbontásra kerültek és új eresz és lefolyócsatorna műanyag bevonatos acéllemez elemekből történő kiváltására került sor. A párkányok fémből készültek.

A Magyar Falu Program keretében megvalósult fejlesztés nagy mértékben hozzájárult a településen a több évtizede épült ravatalozó épületének felújításához .  Továbbá szintén a pályázat keretein belül az Önállóan nem támogatható tevékenységek is megvalósításra kerültek , mint a pályázati dokumentáció összeállítása, a projektmenedzsmenti feladat ellátása illetve a tájékoztatás nyilvánosság biztosítása a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében foglaltaknak megfelelően.