Tel: +36 45 706-008

Bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztés

Pályázat száma: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2o11-oo22 A projekt címe: Beregdaróc község bel — és csapadékvíz-védelmi fejlesztése

Projekt rövid összefoglalója: A projekt célja, hogy Beregdarócon a legkritikusabb területeken 5,18 km hosszú bel- és csapadék-víz hálózat felújítása valósúljon meg. A település 4 veszélyeztetettségi kategóriába tartozik a Pálfai- index alapján. Belvízvédebni készültség (I, II, III fokozatú egyaránt volt) az elmúlt 10 évben. A jelenlegi csatornahálózat elavult, funkcióját nem képes hatékonyan ellátni. A földmedrû csatornák náddal erõsen benõttek, nem képesek megfelelõen elszállítani a keletkezõ csapadékot, melyhez hozzájárul a település kedvezõtlen domborzati viszonya is. Cél, hogy a fejlesztéssel érintett területeken a lakossági igényeket a projekt kedvezõen befolyásolja abból a szempontból, hogy a talajvízszint csökkentéssel, a vízelvezetés biztonságosságával a lakótelkek használhatóak maradnak gazdálkodási és egyéb tevékenységre, a telkeken lévõ lakó és melléképületek állag romlása lelassul, épületkárok nem keletkeznek További célként jelentkezik, hogy a fejlesztés hatására csökkenjenek a bel- és csapadékvíz által okozott épületkárok, Illetve újak ne is jelenjenek meg, valamint hogy a csatornában pangó víz környezetvédelmi problémákat ne vessen fel, hiszen az árkok jelenlegi állapotában jelentõsebb vízmennyiség elvezetésére alkalmatlanok, visszaduzzasztódnak, ezáltal a fõgyûjtõhöz kapcsolódó csatornákban szintén állandósul a talaj és csapadékvíz.

Ennek a közvetett és közvetlen hatása ezen területek mellett lévõ lakások károsodását idézi elõ:

  • telekkialakítások lehetõsége,
  • termelési tevékenységekhez szükséges jelenleg szûk paraméterek stb.

Az üzemeltetõi tapasztalat alapján megállapítást nyert az is, hogy a jelenleg meglévõ vízelvezetõk nem elegendõek, ezért azok sûrítése szükséges. A környezet terhelésének csökkentése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi a csapadékvizek gyûjtését, elvezetését. A 120/1999. (VIII 6.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési feladata a csapadékvíz-csatorna hálózat fenntartása. A projekt célja reális, valós szükségleteket és igényeket jelenít meg. A fejlesztés garantálja a mértékadó, továbbá a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületrõl a külterületek veszélyeztetése nélkül. A projekt jelentõs mértékben hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez, fenntartásához, eredményeként csökken a valószínûsíthetõ vízkárok száma. A tervezett beruházás eredményeként biztosítottá válik az érintett vízgyûjtõ területen, a teljes kiépítettség esetén az összes bel- és külterületen összegyülekezõ bel- és csapadékvíz biztonságos elvezetése, javulnak az üzemeltetési körülmények. A projekt megvalósítása során a következõ feladatok végrehajtását tervezett: “A Táncsics Mihály utcán a jelenlegi csapadékelvezetõ rendszer rekonstrukciója. “A Petõfi Sándor utca csapadékelvezetõ rendszerének felújítása. “A Szabadság utca 2-48 és 1-19 sz. ingatlanok közötti szakaszon a vízelvezetõ rendszer rekonstrukciója. “A Rákóczi Ferenc utca végén csapadékvíz-elvezetõ rendszer megtervezése. A projekt keretében felújításra kerülõ csatornák hossza: 5,18 km Az Önkormányzatnak korábban nem volt vízgazdálkodási célú fejlesztése! A fejlesztés közvetlen gazdasági eredményt nem produkál. Környezeti hatása a csapadékvíz-elvezetés biztonságos megoldásában van.


 

uj-szechenyi-terv-log-futura-projekt