Időközi polgármester választás

Beregdaróc Helyi Választási Bizottság
2/2020.(VII.02.) határozata
időközi polgármester választás dátumának kitűzése, Továbbá a választási eljárási határidőinek és határnapjainak megállapítása tárgyában