Tel: +36 45 706-008

Beregdaróci Zöld Projekt

beregdaroc_keop_4100f2014_0043_tervezet_kepnek

  • A kedvezményezett neve: Beregdaróc Község Önkormányzata
  • A projekt címe: Beregdaróci Zöld Projekt
  • A szerződött támogatás összege:44.326.790 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • A projekt tartalmának bemutatása:

Energetikai fejlesztést valósítunk meg településünk Polgármesteri Hivatalának épületén. A fejlesztés révén létrejövő energiahatékony működés hozzájárul az önkormányzati költségvetés csökkentéséhez, az épület hosszútávú fenntarthatóságát biztosítja a település lakossága számára. Az energiahatékonyság D kategóriából A+ besorolásba lép, így az éves energiaköltség változás 1.475.241 Ft, a beruházás várható élettartama 33,19 év.

Projektünk elemei:
– a falszerkezetek 10 cm vtg. NIKECELL NC 100 hőszigetelése, a padlásfödém 10 cm vtg. üveggyapot hőszigetelése, a leszigetelt falak 5 cm vtg. hőszigetelése, a lábazat 1 cm vtg. XPS polisztirol hab lemezes szigetelése;
– műanyag nyílászárók, kondenzációs kazán, valamint új csővezetékek és radiátorok beépítése; álló, hengeres, indirekt fűtésű HMV-tároló belső zománcozással és hőszigetelve (1500 l) valamint új cirkulációs vezeték és szivattyú beépítése;
– 5 db VITOSOL 200-T SD2,2m típusú napkollektor és 11 db 250 w teljesítményű napelem (várható éves hozama 3070 kWh/a) beépítése.

  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 08.31.
  • A projektazonosító száma: KEOP-4.10.0/F/14-2014-0043

Aktualitások:

Megújul a Polgármesteri Hivatal épülete

Önkormányzatunk Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című konstrukció keretében „Beregdaróci Zöld Projekt” címmel pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítására. A 2015.03.20-án megszületett Támogatói Döntés értelmében a KEOP-4.10.0/F/14-2014-0043 azonosítószámú és „Beregdaróci Zöld Projekt” című pályázat megvalósítására 44.326.790 Ft támogatási összeget ítéltek meg.

A projekt a Támogatói Okirat hatályba lépésével 2015.05.18-án megkezdődött.

A kivitelezési munkálatok várhatóan 2015. június közepén elkezdődnek. A projekt tervezett befejezési időpontja várhatóan 2015.08.31.

A projekt keretében energetikai fejlesztést kívánunk megvalósítani településünk Polgármesteri Hivatalának épületén.

Projektünk megvalósítása a beruházással érintett településen biztosítja az energiahatékonyság által a Polgármesteri Hivatali épület hosszú távú fenntarthatóságát.

Projektünk indokoltságát alátámasztja, hogy az épület szerkezetei, hőszigetelése nem felel meg a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben előírt követelmény értékeknek. Az épületek energiafogyasztása jelentős mértéket képvisel önkormányzatunk költségvetésében, így ennek csökkentése az elsődleges cél pályázatunk elnyerése esetén. További közvetlen célkitűzéseink között szerepel a községünk életében meghatározó épület működőképességének és fenntarthatóságának biztosítása; az épület élettartamának és értékének növelése; „példamutatás” a környező települések számára, hogy hatékonyabb energia felhasználásból és energia-takarékosabb működésből eredő fenntarthatósággal csökkenthetőek az önkormányzati költségvetési terhek. Közvetett célunk, hogy hozzájáruljunk a környezeti ártalmak csökkentéséhez, az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, mely nemzetgazdasági szinten az energiaimport függőség csökkentését eredményezi.

Polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítása keretében homlokzati szigetelés, padlásszigetelés, nyílászárók cseréje történik és az ehhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésével, valamint napelemes és napkollektoros meleg víz és villamos energiatermelő rendszer kerül kiépítésre illetve a meglévő rendszerre történő csatlakozás valósul meg, továbbá a központi fűtési rendszer korszerűsítése történik hő termelők, hő leadók, csővezetékek és szabályozó elemek cseréjével.

Az épület külső térelhatároló szerkezetei (külső fal, nyílászárók, padlásfödém) nem felnek meg a jelenleg érvényben lévő jogszabályokban rögzített követelményértékeknek. Így a követelmény értékek figyelembevételével a falszerkezetet 10 cm vtg. NIKECELL NC 100 hőszigeteléssel, a padlásfödémet 10 cm vtg. üveggyapot hőszigeteléssel szigeteljük, a korábban leszigetelt falakra csak további 5 cm vtg. hőszigetelés kerül, illetve a lábazatot a talajszint alá levitt 10 cm vtg. XPS polisztirol hab lemezekkel tervezzük szigetelni, valamint a nyílászárókat (kivéve a meglévő műanyag nyílászárót) a követelmény értéknek megfelelő műanyag szerkezetű nyílászárókra cseréljük.

Az épületben melegvizes radiátoros és gázkonvektoros fűtés üzemel. A kazánházban került elhelyezésre egy gázkazán, mely a hivatali szárny és néhány egyéb helyiség hőellátását biztosítja, a középső épületrészben önálló gázkazánnal (és külön mérővel) szerelt radiátoros fűtés van. A radiátorok lapradiátorok, melyek jelentős része cserélve lett, azonban a gázkazán elavult, alacsony hatásfokú, és csővezetékek acélcsőből készültek. A konyha és étterem fűtését gázkonvektorokkal oldottuk meg, néhány helyiségben lapradiátorok. A lecsökkent hőigények miatt kisebb hőlépcsővel üzemeltethető a rendszer, ezért a hivatali szárnyban a meglévő gázkazánt kondenzációs kazánra cseréljük, az épület egy részébe (konyha, étterem) új csővezetékek és radiátorok kerülnek beépítésre, önálló kondenzációs gázkazánnal. A teljes épületben le kell cserélni a radiátorok elzáró szerelvényeit termosztatikus radiátorszelepekre és új visszatérő elzáró szelepre.

Az épületben több vizes blokk került kialakításra mosdókkal, zuhanyzókkal, mosogatókkal, így a HMV készítés helyileg történik gázbojlerekkel. A HMV készítést az irodai szárnyban a csekély felhasználás miatt (kézmosás, teakonyha) változatlanul megtartjuk, azonban a konyha épületrészét napkollektoros rendszerrel látjuk el, bivalens tároló (álló, hengeres, indirekt fűtésű, belső zománcozással, hőszigetelve, 1500 l) beépítésével és a tervezett kazánnal történő rásegítéssel. Várható HMV igény 1400 l/nap (50˚C). Új cirkulációs vezeték és szivattyú kerül beépítésre. A napkollektorok az épület D-i tetőfelületén kerülnek elhelyezésre 5 db VITOSOL 200-T SD2,2m típussal, melyeket automata árnyékoló szerkezettel, vagy hűtőkörrel kell ellátni.

Az intézmény éves elektromos energia fogyasztása 3340 kWh/a. A pályázati kiírás szerint, valamint a napelemek elhelyezésének tervezésekor figyelembe véve a tető hajlásszögét, tájolását; az elhelyezhető napelemek száma 11 db 250 w teljesítményű napelem, melyek várható éves hozama a PVGIS által meghatározva 3070 kWh/a.

Beruházásunkban:

-a megújuló energiafelhasználás részarány 6,77%,

-az energiahatékonyság javítás részarány 93,23%.

Energiahatékonyság „D” -ből „A+” besorolásba lép, így az éves energiaköltség változás 1.475.241 Ft, a beruházás várható élettartama 33,19 év.

A projekt részleteiről és ütemezéséről a későbbiek során folyamatosan tájékoztatást adunk.

 

Megkezdődtek a munkálatok a Polgármesteri Hivatal épületén

Önkormányzatunk a „Beregdaróci Zöld Projekt” című és KEOP-4.10.0/F/14-2014-0043 azonosítószámú projekt keretében a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztését valósítja meg. A benyújtott pályázatunk keretében a beruházás teljes összegére 44.326.790 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el.

A projekt építési munkálatai 2015.06.16-án megkezdődtek. Ennek keretében homlokzati szigetelés, padlásszigetelés, nyílászárók cseréje történik az ehhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésével, valamint napelemes és napkollektoros meleg víz és villamos energiatermelő rendszer kerül kiépítésre a meglévő rendszerre történő csatlakozással, továbbá a központi fűtési rendszer korszerűsítése történik hő termelők, hő leadók, csővezetékek és szabályozó elemek cseréjével.

Beruházásunkban a megújuló energiafelhasználás részarány 6,77%, illetve az energiahatékonyság javítás részarány 93,23%. Az energiahatékonyság „D” -ből „A+” besorolásba lép, így az éves energiaköltség változás 1.475.241 Ft, a beruházás várható élettartama 33,19 év. A fejlesztés révén létrejövő energiahatékony működés hozzájárul az önkormányzati költségvetés csökkentéséhez, az épület hosszútávú fenntarthatóságát biztosítja a település lakossága számára.

A munkálatok befejezése augusztus közepére várható.

 

A projekt megvalósításának előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatást adunk.

 

Befejeződtek az épületenergetikai felújítás munkálatai a Polgármesteri Hivatal épületén

2015.08.25-én befejeződött a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása.

A”Beregdaróci Zöld Projekt” keretében homlokzati szigetelés, padlásszigetelés, nyílászárók cseréje történt meg az ehhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésével, valamint napelemes és napkollektoros meleg víz és villamos energiatermelő rendszer került kiépítésre a meglévő rendszerre történő csatlakozással, továbbá a központi fűtési rendszer korszerűsítése történt meg hő termelők, hő leadók, csővezetékek és szabályozó elemek cseréjével.

Polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítása keretében homlokzati szigetelés, padlásszigetelés, nyílászárók cseréje történt és az ehhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésével, valamint napelemes és napkollektoros meleg víz és villamos energiatermelő rendszer került kiépítésre illetve a meglévő rendszerre történő csatlakozás valósult meg, továbbá a központi fűtési rendszer korszerűsítése történt meg hő termelők, hő leadók, csővezetékek és szabályozó elemek cseréjével.

Az épület külső térelhatároló szerkezeteit (külső fal, nyílászárók, padlásfödém) a követelmény értékek figyelembevételével hőszigeteléssel szigeteltük, a korábban leszigetelt falakra csak további 5 cm vtg. hőszigetelés került, illetve a lábazatot a talajszint alá levitt 10 cm vtg. XPS polisztirol hab lemezekkel szigeteltük, valamint a nyílászárókat (kivéve a meglévő műanyag nyílászárót) a követelmény értéknek megfelelő műanyag szerkezetű nyílászárókra cseréltük.

Az épületben melegvizes radiátoros és gázkonvektoros fűtés üzemel.  A konyha és étterem fűtését gázkonvektorokkal oldottuk meg, néhány helyiségben lapradiátorok. A lecsökkent hőigények miatt kisebb hőlépcsővel üzemeltethető a rendszer, ezért a hivatali szárnyban a meglévő gázkazánt kondenzációs kazánra cseréltük, az épület egy részébe (konyha, étterem) új csővezetékek és radiátorok kerülnek beépítésre, önálló kondenzációs gázkazánnal. A teljes épületben le kellett cserélni a radiátorok elzáró szerelvényeit termosztatikus radiátorszelepekre és új visszatérő elzáró szelepre.

Az épületben több vizes blokk került kialakításra mosdókkal, zuhanyzókkal, mosogatókkal, így a HMV készítés helyileg történik gázbojlerekkel. A HMV készítést az irodai szárnyban a csekély felhasználás miatt (kézmosás, teakonyha) változatlanul megtartottuk, azonban a konyha épületrészét napkollektoros rendszerrel láttuk el, bivalens tároló (álló, hengeres, indirekt fűtésű, belső zománcozással, hőszigetelve, 1500 l) beépítésével és a tervezett kazánnal történő rásegítéssel. Új cirkulációs vezeték és szivattyú került beépítésre. A napkollektorok az épület D-i tetőfelületén kerültek elhelyezésre 5 db VITOSOL 200-T SD2,2m típussal.

Ezenkívül 11 db 250 w teljesítményű napelem került elhelyezésre.

Energiahatékonyság „D” -ből „A+” besorolásba lép, így az éves energiaköltség változás 1.475.241 Ft, a beruházás várható élettartama 33,19 év. A projekt révén az energiahatékonyság által a Polgármesteri Hivatali épület hosszú távú fenntarthatósága biztosítottá vált. A projekt környezeti hatásterülete azonban nemcsak településünk épületére terjed ki, hanem a projekt által megvalósítani kívánt energiafelhasználás-csökkentés  kismértékben az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, a környezeti állapot megőrzését is szolgálja. A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, valamint településünk fenntartható fejlődésének környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi elvárásokkal.

Projektünk indokoltságát alátámasztja, hogy az épület szerkezetei, hőszigetelése nem felelt meg a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben előírt követelmény értékeknek. Az épületek energiafogyasztása jelentős mértéket képviselt önkormányzatunk költségvetésében, így ennek csökkentése volt az elsődleges cél pályázatunk elnyerésével. További közvetlen célkitűzéseink között szerepelt a községünk életében meghatározó épület működőképességének és fenntarthatóságának biztosítása; az épület élettartamának és értékének növelése; „példamutatás” a környező települések számára, hogy hatékonyabb energia  felhasználásból és energia-takarékosabb működésből eredő  fenntarthatósággal csökkenthetőek az önkormányzati költségvetési terhek. Közvetett célunk pedig az volt, hogy hozzájáruljunk a környezeti ártalmak csökkentéséhez, az energiaellátás  biztonságának a növeléséhez, mely nemzetgazdasági szinten az  energiaimport függőség csökkentését eredményezheti.